Кубанске пословице

„Изгубљено време се оплакује до саме смрти.”


„Слушајте шта говоре о другима и знаћете шта говоре о вама.”


„Што не уђе кроз очи, не дође до срца.”