Марко Јуније Брут

(лат. Sic semper tyrannis!)

„Овако увек са тиранима!”