Марко Јуније Брут

(лат. Sic semper tyrannis!)

Portrait Brutus Massimo.jpg

„Овако увек са тиранима!”