Марко Порције Катон Старији

Marcus Porcius Cato.

„Што се осталога тиче, сматрам да Картагину треба разорити. (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam)”