Масајске пословице

„Чак и најслабији човек својом памети може победити јаког.”