Kršenje autorskih prava, reklamiranje, i nevažne stvari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja. Materijal koji se unosi u Vikicitat mora biti proverljiv. Ako ne želite da se Vaše pisanje dalje menja, uređuje i redistribuira, ne šaljite ga ovde.