Мирко Ковач

„И када се све свршило многи су остали у недоумици”

— О последицама