Нацизам

идеологија
  • Немачки Рајх треба као држава да обухвати све Немце, са задатком да од тог народа не само сабере и одржи највредније расне елементе, већ да их полако и сигурно издигне до владајућег положаја.
  • Свако расно укрштање води обавезно раније или касније пропасти мешавине, док год још постоји виши део самог овог укрштања, у чистом, на било који начин расном јединству.
  • Држава при том мора да наступи као чувар хиљадугодишње будућности, према којој жеља и егоизам појединца нису ништа и пред којом треба да се поклоне. Она треба да најмодернија медицинска помоћна средства стави у слижбу ове спознаје. Треба да оно што је на било који начин очигледно болесно и наследно оштећено, те тиме и даље оштећује, прогласити неспособним за размножавање па да то и практично спроведе.