Питер Шафер — разлика између измена

+
(+)
 
(+)
 
 
== Цитати ==
=== Одабрани ===
* „Човек се попе на Анде.”<!--The men climb the Andes.-->
:: — -{''The Royal Heart of the Sun'', Act I, sc. viii. (1964).}-
:: <small>/понекад се погрешно цитира као „Они пређоше Анде.”<!--They cross the Andes.-->/</small>
 
* „Пробама представе речи се чине стварнијима. Извођењем представемпредставе чине се апстрактнијима.”<!--или: Извођење представе је обрнут процес. [али због „http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flesh (literary)”] боље је упоредити са апстракцијом--><!--Rehearsing a play is making the word flesh. Publishing a play is reversing the process.-->
:: — -{''Equus'' (Harmondsworth: Penguin, [1973] 1984), p. 8.}-
 
* „Ако је Лондон акварел, Њујорк је уље на платну.”<!--If London is a watercolor, New York is an oil painting.-->
:: — -{''The New York Times'', April 13, 1975.}-
 
* „Своје стварно детињство, за разлику од своје адолесценције, нисам провео у Лондону.”<!--My actual childhood, as opposed to my adolescence, was not spent in London.-->
 
=== Сви ===
* „Невоља је [што] ако сами не потрошите свој живот, други га потроше уместо вас.”<!--The trouble is if you don't spend your life yourself, other people spend it for you.-->
* „И заиста, ја мислим да је један од најбољих водича ка сазнању ко сте — и мислим да га деца користе све време у ову сврху — фантазија.”<!--And in fact, I think one of the best guides to telling you who you are, and I think children use it all the time for this purpose, is fantasy.-->
* „Што око не види, срце не жали, зар не?”<!--What the eye does not see, the heart does not grieve over, does it?-->
* „Страст, видите, може да уништи доктор. Не може да је створи.”<!--Passion, you see, can be destroyed by a doctor. It cannot be created.-->
* „Своје стварно детињство, за разлику од своје адолесценције, нисам провео у Лондону.”<!--My actual childhood, as opposed to my adolescence, was not spent in London.-->
* „Гледање италијанске опере, сви ти мушки сопрани [који] криче, глупи дебели парови [који] колутају очима. То није љубав, то је обично смеће.”<!--Watching Italian opera, all those male sopranos screeching, stupid fat couples rolling their eyes about. That's not love, it's just rubbish.-->
* „Најбоља Моцартова дела не могу чак нимало да се измене без умањивања [вредности].”<!--The best of Mozart's works cannot be even slightly rewritten without diminishment.-->
* „Рођен сам у Ливерпулу у Енглеској, и живео сам тамо првих девет година свог живота.”<!--I was born in Liverpool in England, and I lived there for the first nine years of my life.-->
* „Мислим да су представе, као [и] књиге, ’ендемске’. Израсту из пишчева тла и места о коме пише. Мислим, не можете их ''измештати'', знате.”<!--I think plays, like books, are endemic. They grow out of the soil of the writer and the place he's writing about. I think, you just can't move them about, you know.--><ref>{{cite web |url=http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:1 |title=Peter Shaffer Quotes and Sayings |work=inspiringquotes.us |page=1 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110135456/http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:1 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Мислим да сам имао фантазије о томе да постанем глумац. У ствари, знам да јесам.”<!--I think I did have fantasies about being an actor. In fact, I know I did.-->
* „Мислим да људи данас заиста имају тенденцију да криве своје родитеље за све.”<!--I think people nowadays do tend to blame their parents for everything.-->
* „Све што осећамо је направљено од Времена. Све лепоте живота су њиме обликоване.”<!--Everything we feel is made of Time. All the beauties of life are shaped by it.-->
* „Библиотекари као раса имају тенденцију да буду досадни.”<!--Librarians as a race tend to be tedious.-->
* „Трагедија, за мене, није конфликт између добра и зла, него између две различите врсте добра.”<!--Tragedy, for me, is not a conflict between right and wrong, but between two different kinds of right.-->
* „Не можете увек пустити људе да раде по свом.”<!--You can't always let people do their own thing.-->
* „Веома је, веома тешко за драматурга да напише сцену у којој младић има своје прво дубоко искуство секса са девојком коју је сматрао неизмерно привлачном, поптуно бива задовољен у овом чину те устаје и [одлази да] тимари много коња.<!--It is very, very difficult for a playwright to write a scene in which a young man has his first deep experience of sex with a girl whom he found immensely attractive, is fully satisfied by this event and gets up and blinds a lot of horses.-->
* „Љубав је једини пролаз из затвора до нас самих.”<!--Love is the only doorway from the prison of ourselves.-->
* „Ја говорим за све медиокритете у свету. Ја сам њихов шампион. Ја сам њихов светац заштитник.”<!--I speak for all mediocrities in the world. I am their champion. I am their patron saint.--><ref>{{cite web |url=http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:2 |title=Peter Shaffer Quotes and Sayings |work=inspiringquotes.us |page=2 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110122140/http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:2 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Све што сам икада желео било је да певам Богу. Удовољио ми је тој чежњи, а потом ме учинио немим.”<!--All I ever wanted was to sing to God. He gave me that longing and then made me mute.-->
* „''Фигаро'' је лоша представа. Потпирује мржњу међу класама. У Француској, није изазвала ништа [друго] до горчину. Моја драга сестра, Антоанета, пише ми да почиње да се боји свог сопственог народа.”<!--Figaro is a bad play. It stirs up hatred between the classes. In France, it has caused nothing but bitterness. My own dear sister, Antoinette, writes me that she is beginning to be frightened of her own people.-->
* „Стекао сам, током година [проведених] на Кембриџу, неколико веома добрих пријатеља Американаца, а Америка ми се доимала — обећаном земљом у сваком смислу те речи, земљом слободе од забрана и ограничења које сам осећао у Енглеској.”<!--I made, over the years in Cambridge, several very good American friends, and America appeared to me, a land of promise in every sense of that word, a land of freedom from the inhibitions and restrictions that I felt in England.-->
* „Црна комедија је фарса која се игра у мраку, као што знате, са свим светлима упаљеним. То је кинеска конвенција мењања светлог и тамног, и то тачно где се неко налази у одређеном моменту у представи.”<!--Black Comedy is a farce that is played in the dark, as you know, with the lights full on. It's the Chinese convention of reversing light and dark, and exactly where anybody is at any given moment is the play.-->
* „Ако је Лондон акварел, Њујорк је уље на платну.”<!--If London is a watercolor, New York is an oil painting.-->
* „Пробама представе речи се чине стварнијима. Извођењем представе чине се апстрактнијима.”<!--Rehearsing a play is making the word flesh. Publishing a play is reversing the process.-->
* „Сви су се уздали у стари језик и старе претпоставке, запрежући да одскоче тим копитима на сасвим нову стазу а ја једини сумњивац овде. Не могу то да видим, јер моја ''едукована'', просечна глава стоји под погрешним углом. Не могу да скочим јер ми ђем то не дозвољава, а сама моја основна сила — моја коњска снага, ако желите — премала је.”<!--All reined up in old language and old assumptions, straining to jump clean-hoofed on to a whole new track of being I only suspect is there. I can't see it, because my educated, average head is being held at the wrong angle. I can't jump because the bit forbids it, and my own basic force - my horsepower, if you like - is too little.-->
* „Можете ли да замислите ишта горе шта неко неком може да учини од тога да га лиши оног што обожава?”<!--Can you think of anything worse one can do to anybody than take away their worship?-->
* „Божанство није деструктивно, Мартине. Ја знам то. Не знам. Само знам да је то срж његовог живота. Шта то још он има? Једва да може читати. Не познаје физику или инжењерство да на свету учини за њега нешто стварно. Нема слика да му покажу како су други уживали у томе. Нема музике осим телевизијских џинглова. Нема историје осим прича очајне мајке. Нема пријатеља. Нити једно дете да му исприча виц или му помогне да се упозна мало боље. Он је модерни грађанин за којег друштво не постоји.”<!--Worship isn't destructive, Martin. I know that. I don't. I only know it's the core of his life. What else has he got? He can hardly read. He knows no physics or engineering to make to world real for him. No paintings to show him how others have enjoyed it. No music except television jingles. No history except tales from a desperate mother. No friends. Not one kid to give him a joke, or make him know himself more moderately. He's a modern citizen for whom society doesn't exist.--><ref>{{cite web |url=http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:3 |title=Peter Shaffer Quotes and Sayings |work=inspiringquotes.us |page=3 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110122207/http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:3 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Гледај... иди кроз живот и зови га својим — својим животом — прво мораш да болиш властити бол. Бол који је јединствен за тебе. Не можеш се само потопити у обични суд и рећи ’Сад је доста!’...”<!--Look... to go through life and call it yours – your life – you first have to get your own pain. Pain that's unique to you. You can't just dip into the common bin and say 'That's enough!'...-->
* „Он ће бити ослобођен од лудила. Шта онда? Осећаће се прихватљивим! Шта онда? Да ли мислиш да осећања као што их он има могу једноставно да се ''залепе'' [негде друго], као фластери? Причврсте на друге објекте које ми одаберемо? Погледај га! ... Моја жеља је можда да овог дечака учиним ревносним мужем — брижним грађанином — обожаваоцем апстрактног и Бога који уједињује. Моје достигнуће, међутим, пре ће да направи духа!”<!--He'll be delivered from madness. What then? He'll feel himself acceptable! What then? Do you think feelings like his can be simply re-attached, like plasters? Stuck on to other objects we select? Look at him! ... My desire might be to make this boy an ardent husband – a caring citizen – a worshipper of abstract and unifying God. My achievement, however, is more likely to make a ghost!-->
* „Ти имаш своје речи, а ја имам своје.”<!--You have your words, and I have mine.-->
* „Никад не знате баш шта ће подстрекнути вашу машту, или нешто што вас неће остављати у миру, неће пустити на миру, а ово је био [случај] са мном.”<!--You never quite know what's going to strike your imagination, or something that won't going to leave you alone, not going to leave alone, and this was one for me.-->
* „Изванредна је ствар око Моцарта то што вас никад не измори... никада ме не замара, и он не... не [да не] замара само ''мене'', то је прејака реч.”<!--It's an extraordinary thing about Mozart is that you never tire of him... he never bores me, and he doesn't... not only bore me, that's too strong a word.-->
* „''Нормално'' је добар осмех у дечјим очима — [све] у реду. Оно је такође [и] мртвачки поглед код милиона одраслих.”<!--The Normal is the good smile in a child's eyes – all right. It is also the dead stare in a million adults.-->
* „Добро је ништа у пећи уметности.”<!--Goodness is nothing in the furnace of art.-->
* „Ђавола не чини оно што Мамица каже, или што Татица каже. Ђаво је тамо.”<!--The Devil isn't made by what Mommy says, or what Daddy says. The Devil is there.-->
* „Какве користи, на крају крајева, има од човека, ако не да научи Бога Његове лекције?”<!--What use, after all, is man, if not to teach God His lessons?--><ref>{{cite web |url=http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:4 |title=Peter Shaffer Quotes and Sayings |work=inspiringquotes.us |page=4 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110122217/http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:4 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Дете се рађа у свету феномена који су сви једнаки по својој моћи да поробљавају.”<!--A child is born into a world of phenomena all equal in their power to enslave.-->
* „Био сам саучесник у сопственој фрустрацији.”<!--I was an accomplice in my own frustration.-->
* „Све што је моја супруга икада понела са Медитерана — из те непрегледне интуитивне културе — биле су четири флаше Кјантија за лампе, те два порцеланска магарца за зачине означена са ''-{Sally}-'' и ''-{Peppy}-''.”<!--All my wife has ever taken from the Mediterranean – from that whole vast intuitive culture – are four bottles of Chianti to make into lamps, and two china condiment donkeys labelled Sally and Peppy.--><ref>{{cite web |url=http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:5 |title=Peter Shaffer Quotes and Sayings |work=inspiringquotes.us |page=5 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110122226/http://www.inspiringquotes.us/author/1128-peter-shaffer/page:5 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
 
* „Видео сам највреднију ствар. То је Њујоршка јавна библиотека. Имали су оригиналу куцану копију ''-{The Importance of Being Earnest}-'' — све четири њена акта.”<!--I've seen the most remarkable thing. It's in the New York Public Library. They've got the original typescript of 'The Importance of Being Earnest' – all four acts of it.-->
* „Ја бих се кладио да је сваки препад кроз историју у ком је земља која врши инвазију прогласила да доноси бољитак за окупиране заснован на лажи.”<!--I'd be willing to bet that any incursion throughout history in which the invading country has proclaimed it is bringing benefits to the conquered is based on a lie.-->
* „Одгојен сам у ортодоксној јеврејској кући. Мислим да никад нисам имао нити један разговор са родитељима о вери. То је било једноставно нешто лагано уведено.”<!--I was brought up in an Orthodox Jewish household. I don't think I ever had a single discussion with my parents about faith. It was just something gently imposed.-->
* „Део мене је увек завидан људима који живе у садашњости и одржавају се у смислу спонтаности. Чак и пси имају капацитет: увек желе да учествују у нечему, а ја често тај елеменат немам у себи.”<!--A part of me is always envious of people who live in the present and are sustained by a sense of spontaneity. Even dogs have that capacity: they're always wanting to participate in something, and I don't often have that element in me.-->
* „Својевремено је постојала одређена снисходљивост према Моцарту. Његова музика се сматрала угодном. Био је порцеланска фигура [која] свира порцеланско чембало.”<!--There used to be a certain condescension to Mozart. His music was regarded as pleasant. He was a porcelain figure playing a porcelain harpsichord.-->
* „Мислим [на] вероватно први филм који има музику као свог главног лика.”<!--I think possibly the first film that has music as its leading character.--><ref>{{cite web |url=http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=1 |title=More Quotes of Peter Shaffer |work=ICanQuotes |page=1 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110140316/http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=1 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Али прва објављена ствар коју сам урадио била је детективска прича, детективски роман, и то сам ово написао сам.”<!--But the first published thing I did was a detective story, detective novel, and I did that on my own.-->
* „Изгледају тако експектативни, а онда изгледају тако депресивни... то је била друга велика лекција коју ме научила ''-{The Royal Hunt of the Sun}-'', била је дубинска префињеност коју драма с маскама може да постигне, да наравно, публика уопште није видела маске како се мичу.”<!--They look so expectant, and then they look so depressed... that was the other great lesson that The Royal Hunt of the Sun taught me, it was the profundity that masked drama can achieve, that of course, the audience were not seeing masks moving at all.-->
* „Конкистадори и њихови следбеници били су веома груби људи, и били су опседнути златом и сребром. Били су несвесни запањујућих постигнућа цивилизације Инка.”<!--The conquistadors and their followers were very rough people, and they were fixated on gold and silver. They were oblivious to the astonishing achievements of the Inca civilisation.-->
* „Откријем шта мислим како пишем. То може да буде и застрашујуће узбудљиво и веома опасно, зато што када погледате своје речи касније, запитате се, ’Да ли ја заиста мислим ово, или само правим вербалне обрасце?’.”<!--I discover what I mean as I write. That can be both terrifically exciting and very dangerous, because when you look at your words later, you wonder, 'Did I really mean that, or am I just making verbal patterns?'-->
* „Ја заиста верујем да је проучавање организације, чак и у облику проучавања организације детективске приче, веома, веома драгоцено за драматурга, драматурга који тек треба да процвета.”<!--I really believe that studying organization, even in the form of studying detective story organization, is very, very valuable for a playwright, a budding playwright.--><ref>{{cite web |url=http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=2 |title=More Quotes of Peter Shaffer |work=ICanQuotes |page=2 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110140328/http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=2 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „Реторика је кључна за лика. То је вербална музика комада.”<!--The rhetoric is the key to the character. It's the verbal music of the piece.-->
* „Наша функција као драматурга до неке је мере да публику наведемо да гледа својим ушима, зато што филмови чине да видимо својим очима много боље.”<!--Our function as playwrights to some extent is to make audiences see with their ears, because films make us see with our eyes much better.-->
* „Уметност и књижевност су моје сурогатне религије.”<!--Art and literature are my surrogate religions.--><ref>{{cite web |url=http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=3 |title=More Quotes of Peter Shaffer |work=ICanQuotes |page=3 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110140336/http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=3 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
* „У Лондону, ''-{Equus}-'' је изазвао сензацију јер је била представљена окрутност према коњевима; у Њујорку, јер је наводно представљена окрутност према психијатрима.”<!--In London, 'Equus' caused a sensation because it displayed cruelty to horses; in New York, because it allegedly displayed cruelty to psychiatrists.-->
* „Ми... наш рат је почео 3. септембра 1939, инвазијом Пољске од стране Немачке, а самим тим је велико стање опасности у Енглеској у то време, са бомбардовањима, изискивало евакуацију деце.”<!--We... our war began September the 3rd 1939, with the invasion of Poland by Germany, and thereafter the great state of danger in England at that time, with the bombings, necessitated the evacuation of children.-->
* „Ствари рђају, знате, као срце. Мој кардиолог је рекао: ’То је пумпа; користи је — то је једини савет који имам да ти дам.’ Исто је и у драматургији. Не теоришите много. Чините.”<!--Things rust, you know, like the heart. My cardiologist said, 'It's a pump; use it – that's the sole advice I've got to give you.' It's the same in playwriting. Don't theorise about it. Do it.--><ref>{{cite web |url=http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=4 |title=More Quotes of Peter Shaffer |work=ICanQuotes |page=4 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110140344/http://www.icanquotes.com/quote-of-peter-shaffer405227.html?pn=4 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/1 |title=Best Quotations by Peter Shaffer |work=quotes.as |page=1 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110144805/https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/1 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/2 |title=Best Quotations by Peter Shaffer |work=quotes.as |page=2 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110144833/https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/2 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/3 |title=Best Quotations by Peter Shaffer |work=quotes.as |page=3 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110144852/https://www.quotes.as/quote/authors/peter-shaffer/3 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.goodreads.com/author/quotes/28785.Peter_Shaffer?page=1 |title=Peter Shaffer > Quotes |work=Goodreads |page=1 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110145225/https://www.goodreads.com/author/quotes/28785.Peter_Shaffer?page=1 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.goodreads.com/author/quotes/28785.Peter_Shaffer?page=2 |title=Peter Shaffer > Quotes |work=Goodreads |page=2 |accessdate=10. 11. 2016 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161110145303/https://www.goodreads.com/author/quotes/28785.Peter_Shaffer?page=2 |archivedate=10. 11. 2016 |deadurl=no}}</ref>
 
== Референце ==
50

измена