Психоанализа је скуп теорија и терапеутских техника које су повезане са проучавањем несвесног ума, а заједно чине методу за лечење поремећаја менталног здравља.

Кауч у Фројдовој ординацији у Лондону

Цитати уреди

„Психоанализа ... треба да нађе место међу методама чији је циљ да доведу до највишег етичког и интелектуалног развоја појединца. (Сигмунд Фројд)”


„Примена психоанализе на социологију свакако мора да се заштити од грешке у жељи да се дају психоаналитички одговори тамо где економске, техничке или политичке чињенице дају право и довољно објашњење социолошких питања. С друге стране, психоаналитичар мора да нагласи да субјект социологије, друштво, у стварности чине појединци и да су управо та људска бића, а не апстрактно друштво као такво, чије су акције, мисли и осећања предмет социолошког истраживања. (Ерих Фром)”