Салаш у Малом Риту

југословенски филм из 1976. године у режији Бранка Бауера

„Студент није запалио жито.”