Улпијан, један је од последњих великих римских правника класичног доба.

ЦитатиУреди

Википедија има чланак под именом:


  • Nuptias non concubitus, sed consensus facit. - Брак не чини полни однос, већ сагласност (воља да се живи у брачној заједници).
  • Numquam praescribitur in falso - Код фалсификата нема застарелости.
  • Ius ars boni et aequi est - Право је наука о добром и правичном.