"И тако две жеље постигао јеси: и змију убио јеси и мучења венац примио јеси од Бога". - Монахиња Јефимија