Из користољубља се људи одричу отаџбине, породице и вере.


Јован Дучић