Ако прихватиш изгладнела пса и нахраниш га, он те неће ујести. То је разлика између пса и човека.

Марк Твен