Осећање (или емоција) је сложено психофизиолошко искуство стања ума одређеног бића, под унутрашњим и/или спољашњим утицајима.

Цитати

уреди

„Веома сам свестан чињенице да су наша осећања и стремљења често контрадикторна и нејасна и да се не могу изразити лаким и једноставним формулама. (Алберт Ајнштајн)”


„Пријатан осећај је несталан, условљен, зависно-настао, везан за пропадање, нестајање, нестајање, престанак - као и болно осећање и неутрално осећање. Дакле, свако ко, искусивши пријатно осећање, помисли: „Ово је моје ја“, мора, по престанку тог пријатног осећања, помислити: „Моје ја је отишло!“ (Готама Буда)”


„Са јавним осећањем, ништа не може пропасти; без тога ништа не може успети. Према томе, онај ко обликује јавно расположење, иде дубље од онога ко доноси статуте или доноси одлуке. Он омогућава или онемогућава извршење статута и одлука. (Абрахам Линколн)”