Džordž Bernard Šo

Džordž Bernard Šo (26. jul 1856 – 2. novembar 1950.) je bio irski dramski pisac, novinar i kritičar.

Džordž Bernard Šo (1925)

Citati uredi

„Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.”

„Ćutanje je najsavršeniji izraz preziranja.”

„Demokratija je proces koji nam garantuje da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo.”

„Kuća je zatvor za devojku, a radionica za ženu.”

„Ko ima volje, ima i načina.”

„Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmešnija šala na svetu”

„Pohlepa za novcem je izvor svega zla.”

„Potrudite se da dobijete ono što volite, jer će vas inače prisiliti da volite ono što dobijete.”

Život izjednačuje sve ljude: smrt otkriva istaknute.”

„Večni se rat vodi između onih koji su na svetu zato da iz njega izvuku što veću korist i onih koji su tu zato da život na Zemlji učine što ugodnijim za sve ljude.”

„Vrlina se na sastoji toliko u uzdržavanju od poroka, koliko u nemanju želje za njima.”

„Učen čovek je lenština koja ubija vreme učenjem. Čuvaj se njegovog lažnog znanja: ono je opasnije od neznanja.”

„Ćirilica je najsavršenije pismo.”