Albanske poslovice

списак на Викимедији

„Ako nekome posudiš novac, ili ćeš izgubiti novac ili steći neprijatelja.”


„Bez djece ne raste kuća.”


„Dijete je slavuj u kući.”


„Lakše je zapovijedati šačići buha, nego jednoj ženi.”


„Zao čovjek nesreća je zavičaja.”


Lijenost je majka svih mana.”


„Gdje se krade, tu bogatstva nema.”


„Najveća je sramota sebe smatrati pametnim.”


„Ne pitaj kako je umro, nego kako je živio.”


„Opeklo ga je mlijeko pa sada puše i na jogurt.”


Škrtost niko ne sažaljeva.”


Zavisnost nagriza ljudsko srce.”