Vreme

трајан, непрекидан редослед постајања и догађаја