Guliverova putovanja

Guliverova putovanja (1726, izmenjeno izdanje 1735) je roman Džonatana Svifta koji je ujedno satira i parodija putopisnih priča.

Citati

uredi

„On je viši skoro za širinu mog nokta, od bilo kog njegovog dvora, što je samo dovoljno da izazove strahopoštovanje kod posmatrača.”


„I dao je za svoje mišljenje, da bi svako ko bi mogao da napravi dva klasja ili dve vlati trave da rastu na mestu gde je ranije rasla samo jedna, zaslužio bi bolje od čovečanstva i učinio bitniju uslugu svojoj zemlji nego čitava rasa političara zajedno.”


„Jasno ste dokazali da su neznanje, dokolica i porok pravi sastojci za kvalifikovanje zakonodavca: da zakone najbolje objašnjavaju, tumače i primenjuju oni čiji interes i sposobnosti leže u tome da ih izopače, zbune i izmiču.”


„Rekao sam ono što nije.”