Daglas Makartur (26. januar 1880 — 5. april 1964) je bio američki general iz Prvog svetskog, Drugog svetskog i Korejskog rata. Jedna je od ključnih figura savezničke pobede u Drugom svetskom ratu. Daglas Makartur je najodlikovaniji oficir u istoriji Oružanih snaga SAD.

Daglas Makartur (1945)

Citati uredi

„Kad bih mogao imati samo jedan vek koji bi mogao da doprinese napretku mira, rado bih odao svaku čast koja mi je ukazana u ratu.”


„Poznali smo gorčinu poraza i oduševljenje trijumfa, i od oboje smo naučili da nema povratka. Moramo ići napred da sačuvamo u miru ono što smo osvojili u ratu.”


„Ja poznajem rat kao što ga malo koji drugi koji sada živi, i ništa mi nije odvratnije. Dugo sam se zalagao za njegovo potpuno ukidanje, pošto ga je sama destruktivnost i za prijatelja i za neprijatelja učinila beskorisnim kao sredstvo za rešavanje međunarodnih sporova... Ali kada nam je rat nametnut, nema druge alternative nego da primenimo sva raspoloživa sredstva da se to dovede do brzog kraja.”


„Sam cilj rata je pobeda, a ne produžena neodlučnost. U ratu nema zamene za pobedu.”


„Ne smemo nehotice iznutra da skliznemo u isto stanje sa kojim se borimo spolja. Kao i Abraham Linkoln, ja čvrsto verujem u ljude i, ako im se sazna istina, na njih se može osloniti da će se suočiti sa bilo kojom nacionalnom krizom. Poenta je da im se iznesu prave činjenice.”