U fizici, energija je svojstvo koje mora biti preneto na objekat da bi izvršio rad, ili da bi se zagrejao, i može biti konvertovano u drugi oblik, ali ne može biti kreirano niti uništeno.

Citati uredi

„Ne postoji ni najmanji nagovestaj da je nuklearnu energiju moguće obuzdati. To bi značilo da bi atome mogli da cepamo po volji. (Albert Ajnštajn)”


„Bez suprotnosti nema progresije. Privlačnost i odbojnost, razum i energija, ljubav i mržnja su neophodni za ljudsko postojanje. (Vilijam Blejk)”


„Raspoloživa energija je glavni predmet u borbi za postojanje i evoluciju sveta. (Ludvig Bolcman)”


„Čovek treba da postavi svoje ciljeve što je pre moguće i da svu svoju energiju i talenat posveti tome da do njih dođe. (Volt Dizni)”


„Samoća nije manjak energije ili radnje, kao što neki misle, nego blagodet divljih zaliha koje dobijamo iz duše. (Klarisa Pinkola Estes)”


„Šah je kolosalan utrošak energije. (Anatolij Karpov)”


„Misao je materija isto kao što su i pod, zid, telefon, materija. Energija delujući po obrascu postaje materija. To je sav život... Materija i energija su međuuslovljene. Jedno bez drugog ne mogu postojati, i što je više harmonije među njima, više ravnoteže, to su aktivnije moždane ćelije. Misli postavljaju ovaj obrazac zadovoljstva, bola, straha, i deluju unutar toga hiljadama godina i ne mogu razbiti obrazac jer su ga stvorile. (Džidu Krišnamurti)”


„Mislim da je nervoza zdrava. Znači da vam je stalo, da puno radite i želite dati sve od sebe. Samo tu energiju treba usmeriti u svoj nastup. (Bijonse Nouls)”


„Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći.Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji. (Nikola Tesla)”


„Pisac mora sačuvati svoju energiju. (Džon Fante)”


„Važno je shvatiti da u fizici danas nemamo znanja o tome šta je energija. (Ričard Fajnman)”


„Štedim energiju. Nikada nemojte stajati ako možete da sedite i nikada ne sedite ako možete da ležite. (Vinston Čerčil)”


„Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. (Tadej Štrbulović)”