Konstantin XI Paleolog Dragaš

последњи цар Византије (1449—53)

Konstantin XI Paleolog (8. februar 1405 — 29. maj 1453), poznat kao Konstantin Dragaš, bio je morejski despot (savladar 1428—1437, 1443—1449), carski regent u Carigradu (1423—1424. i 1437—1440) i poslednji vizantijski car od 6. januara 1449. godine do svoje smrti 29. maja 1453. godine.

Citati

uredi

„Oprostite mi braćo moja, ako sam vas na bilo koji način uvredio.”


„Grad je pao, a ja sam još živ.”