Martin Borman (17. jun 1900 — Berlin, 2. maj 1945) je bio istaknuti nacistički zvaničnik.

Citati

uredi

„Sloveni treba da rade za nas. Sve dok nam ne trebaju, mogu da umru. Stoga su obavezna vakcinacija i nemačka zdravstvena služba suvišni. Plodnost Slovena je nepoželjna. Mogu da koriste kontraceptive ili da praktikuju abortus, što više, to bolje. Obrazovanje je opasno. Dovoljno je ako umeju da izbroje do sto. U najboljem slučaju je prihvatljivo obrazovanje koje proizvodi korisne kulije za nas. Svaki obrazovan čovek je budući neprijatelj.”


„Filmovi i gramofonske ploče, muzika, knjige i građevine jasno pokazuju koliko energično teče život i rad čoveka posle njegove smrti, osećali mi to ili ne, bili svesni pojedinačnih imena ili ne. Prema našem mišljenju, smrt ne postoji!”


„Nacionalsocijalizam i hrišćanstvo su nepomirljivi.”


„Draga moja, nažalost, ova zemlja nije vila, već borba za život, savršeno prirodna i stoga izuzetno surova. Ipak, ili upravo iz tog razloga, za nas muškarce je sreća i uteha da imamo dragocenu dragu - a ja imam najdragoceniju, najdražu i najbolju od svih!”