Martin Luter (10. novembar 1483 — 18. februar 1546) je bio osnivač hrišćanske protestantske (luteranske) crkve u Nemačkoj i jedan od vođa reformacije, sveštenik, profesor moralne filozofije na Univerzitetu u Erfurtu i biblijske egzegeze u Vitenbergu.

Martin Luter (1529)

Citati

uredi

„Mi ne postajemo pravedni činjenjem pravednih dela, već, pošto smo učinjeni pravedni, činimo pravedna dela.”


„Ova dva dela, koja treba da budu potopljena pod vodu i ponovo izvučena, označavaju snagu i delovanje Krštenja, koje nije ništa drugo do umiranje starog Adama, a nakon toga i vaskrsenje novog čoveka.”


„Vera je živo, smelo poverenje u Božju milost, toliko sigurno u Božiju naklonost da bi rizikovala smrt hiljadu puta uzdajući se u nju.”


„Kroz veru smo vraćeni u raj i ponovo stvoreni.”


„Kao hrišćani, svi smo mi kraljevi i sveštenici i stoga gospodari svega.”


„Čovek po prirodi nije u stanju da želi da Bog bude Bog. Zaista, on sam želi da bude Bog, a ne želi da Bog bude Bog.”


„Kada je naš Gospod i Učitelj Isus Hristos rekao: „Pokajte se“, hteo je da ceo život vernika bude pokajanje.”