"Ko logičkim rečima, može izraziti efekat koji muzika na nas ima? To je vrsta neuobličenog, po dubini nedosezivog govora, koji nas vodi na rub Beskraja, i dopušta nam da se za tren u njega zagledamo!"

Tomas Karlajl, pisac

"Zvuk je neverovatna sila koja može da prenosi osećanje preko fizičkog širenja zvučnih talasa i njihovih frakcija po dužini i apmlitudi."

Miki Hart, bubnjar grupe "Grateful dead“

"Nije mi po volji čovek koji ne voli muziku. Ona nije naš izum već dar Božiji. Svrstavam je odmah iza teologije."

Martin Luter, hrišćanski reformator

Muzika je deo nas i ona oplemenjuje ili kvari naše ponašanje."

Boetije (6. vek), filozof

"Muzika ima moć da oblikuje karakter..."

Aristotel (384-322), filozof

"Bez muzike, život bi bio greška."

Fridrih Vilhelm Niče, filozof

Wikipedia:sr
Vikipedija ima članak pod imenom: