Nacija je višeznačni politički pojam, kojim se u zavisnosti od konteksta upotrebe mogu označavati različite vrste ljudskih zajednica.

Citati uredi

„Nacija koja uživa najviše slobode mora nužno biti srazmerno svom broju najmoćnija nacija. (Džon Kvinsi Adams)”


„Verovanje da se bezbednost nacije može postići naoružavanjem je fatalna ironija. (Albert Ajnštajn)”


„Ako smo arogantna nacija, zameriće nam se. Ako smo skromna nacija, ali jaka, dočekaće nas. (Džordž Buš)”


„Žena svojim vrlinskim životom moralno čuva celu naciju, ali ona je i uništava svojim nemoralom. (Sveti Vasilije Veliki)”


„Nijedna nacija nije sposobna da sudi bilo kojoj drugoj naciji. (Vudro Vilson)”


„Snaga jedne nacije se, na kraju, ogleda u tome šta može uraditi sama, a ne šta može pozajmiti od drugih. (Indira Gandi)”


„Vojska republike mora da čini jedan entitet sa nacijom. (Žan Žores)”


„Bez kulture nema nacije! (Ahmad Kadirov)”


„Nije donošenje, već poštovanje zakona ono što stvara karakter nacije. (Kalvin Kulidž)”


„Onaj ko će nepristrasno ispitati nacije sveta, naći će toliko vlada, religije i manira koji su uvedeni i nastavljeni među njima na ovaj način, da će imati samo malo poštovanja prema praksama koje su u upotrebi i zaslugama među njima. (Džon Lok)”


„Zakoni izražavaju karakter nacija. (Prosper Merime)”


„Ono što se naziva Zakonom nacija nije pravo pravo, već deo etike: skup moralnih pravila, prihvaćenih kao autoritativni od strane civilizovanih država. (Džon Stjuart Mil)”


„U slobodnoj naciji nije važno da li pojedinci dobro ili loše razmišljaju; dovoljno je da razumeju. Istina proizlazi iz sudara i iz toga izvire sloboda, koja je sigurnost od efekata rasuđivanja. (Monteskje)”


„Svaka nacija koja odluči da je jedini način da postigne mir mirnim putem je nacija koja će uskoro biti deo druge nacije. (Ričard Nikson)”


„Moraćemo ponovo da naučimo da budemo jedan narod, ili jednog dana nećemo biti nikakva nacija. (Margaret Tačer)”


„Nacija je neka francuska izmišljotina koja nam je poturena da bismo bili stoka. (Duško Trifunović)”


„Da bi se sprečili ratovi u budućnosti, nacije moraju biti ujedinjene u svojoj odlučnosti da mir održe pod zakonom. (Hari Truman)”