Nostalgija označava tugu ili čežnju za nečim što više ne postoji.

Citati

uredi

„Nostalgiju sam izbacio iz upotrebe. Riječ nostalgija znači – povratak bolu. (Duško Trifunović)”


„U gotovo svim knjigama sam pisao o ljubavi, to osećanje dele mnogi moji likovi, ali ljubav, pre ovoga, nije bila dominatna tema. Da bih mogao da ga napišem, morao sam da dođem u ove godine i proživim sve ono što sam proživeo. Zato je, osim ljubavi, ovde reč i o nostalgiji, o detinjstvu koje je davno prošlo i za mog junaka i za mene. (Mario Vargas Ljosa)”


„Nostalgija je poricanje. Poricanje bolne sadašnjosti. Naziv za ovo poricanje je razmišljanje Zlatnog doba – pogrešno shvatanje da je drugačiji vremenski period bolji od onog u kome se živi – to je mana u romantičnoj mašti onih ljudi kojima je teško da se nose sa sadašnjošću. (Vudi Alen)”