Papa Aleksandar III

поглавар Римокатоличке цркве

Papa Aleksandar III (oko 1100/1105 – 30. avgust 1181), rođen kao Roland od Sijene, bio je poglavar Katoličke crkve od 7. septembra 1159. do svoje smrti 1181. godine.

Citati uredi

„Duboko smo uznemireni i veoma zabrinuti kada čujemo da se divlji Estonci i drugi neznabošci u tim krajevima dižu i bore se protiv vernika Božijih i onih koji se trude za hrišćansku veru i bore se za vrlinu hrišćanskog imena. ... da se opašete, naoružani nebeskim oružjem i snagom apostolskih opomena, da hrabro branite istinu hrišćanske vere i da snažno širite veru hrišćansku.”


„Uzdajući se u Božju milost i zasluge apostola Petra i Pavla, tako dajemo onima koji se snažno i velikodušno bore protiv ovih često pominjanih neznabožaca jednogodišnje oproštenje grehova za koje su se ispovedili i primili epitimiju kao što smo navikli da dajemo onima koji idu u Groba Gospodnjeg. Onima koji poginu u ovoj borbi dajemo oproštenje svih njihovih grehova, ako su primili epitimiju.”


„Marija je sigurno začela bez stida , rodila bez muke i odatle je migrirala bez kvarenja.”