Papa Lav XIII

поглавар Римокатоличке цркве

Papa Lav XIII (2. mart 1810 — 20. jul 1903) je bio 256. papa od 20. februara 1878. do 20. jula 1903.

CitatiUredi

„Ko je od božanske blagodati primio veliki deo vremenskih blagoslova, bilo da su spoljašnji i materijalni, ili darovi uma, primio ih je u svrhu da ih upotrebi za usavršavanje sopstvene prirode, a istovremeno , da ih, kao upravitelja promisla Božijeg, zaposli na korist drugih.”


„Ovo je pogodan trenutak za nas da posebno podstaknemo glave porodica da upravljaju svojim domaćinstvom u skladu sa ovim pravilima i da se bez greške brinu za pravu obuku svoje dece. Porodica se može smatrati kolevkom građanskog društva i u velikoj meri je u krugu porodičnog života koji je podstakla sudbina država. Otuda oni koji bi se otrgli od hrišćanske discipline rade na tome da pokvare porodični život i da ga potpuno unište, koren i granu. Od takve nesvete svrhe ne dozvoljavaju da ih odvrati razmišljanje da se ona ne može, čak ni u kom stepenu, izvesti bez nanošenja okrutnog gneva roditelja. Oni po prirodi imaju pravo da obučavaju decu koju su rodili, sa dodatnom obavezom oblikovanja i usmeravanja obrazovanja svojih mališana do kraja za koji je Bog garantovao - obezbedio privilegiju prenošenja dara života. Roditelji su, dakle, dužni da napregnu svaki svoj živac da odbiju takav bes, i da se muški trude da imaju i drže isključivu vlast da usmeravaju obrazovanje svog potomstva, kako to dolikuje, na hrišćanski način, a pre svega da ih drži podalje od škola u kojima postoji opasnost da piju otrov bezbožništva. Što se tiče pravilnog vaspitanja mladih, ne može se preduzeti nikakva nevolja ili trud, ma koliko veliki, ali to još veće možda neće biti potrebno. U tom pogledu, zaista, u mnogim zemljama ima katolika dostojnih opšteg divljenja, koji ulažu značajne troškove i daju mnogo revnosti u osnivanju škola za obrazovanje omladine. Veoma je poželjno da se takav plemeniti primer velikodušno sledi, tamo gde vreme i okolnosti zahtevaju, ali svi treba da budu intimno ubeđeni da na um dece najviše utiče obuka koju dobijaju kod kuće. Ako u svojim ranim godinama nađu u zidovima svojih domova vladavinu uspravnog života i disciplinu hrišćanskih vrlina, buduća dobrobit društva će u velikoj meri biti zagarantovana.”