Papa Nikola V

поглавар Римокатоличке цркве

Papa Nikola V (15. novembar 1397 — 24. mart 1455), rođen kao Tomazo Parentučeli je bio papa od 6. marta 1447. do svoje smrti 1455.

Citati uredi

„Ovim sadašnjim dokumentima sa našom apostolskom vlašću dajemo vam potpunu i slobodnu dozvolu da napadate, istražujete, hvatate i pokoravate Saracene i neznabošce i sve druge nevernike i neprijatelje Hristove ma gde oni bili, kao i njihova kraljevstva, vojvodstva, županije, kneževine, zemlje, gradovi, vile i druga imanja... i da se njihova lica svedu u večno ropstvo. I prisvojite sva njihova kraljevstva, komande, držače, dominaciju i druge posede, zemlje, gradove, vile i bilo koju imovinu sebi i svojim naslednicima na tronu Portugala zauvek. Zbog našeg apostolskog autoriteta, dozvoljavamo vama i vašim naslednicima da potpuno i slobodno koristite i uživate u ovoj imovini.”


„Samo učeni koji su proučavali nastanak i razvoj autoriteta rimske crkve, zaista mogu shvatiti njenu veličinu. Dakle, da bi se stvorila čvrsta i stabilna uverenja u umovima nekulturnih masa, mora postojati nešto što je privlačno za oko; narodna vera, utemeljena samo na doktrinama, nikada neće biti ništa osim slabašne i kolebljive. Ali kada bi se autoritet Svete stolice vidno pokazao u veličanstvenim građevinama, neprolaznim spomenicima i svedocima naizgled posađenim rukom samoga Boga, vera bi rasla i jačala kao tradicija iz generacije u generaciju, a ceo svet bi prihvatio i poštovao to. Plemenita zdanja koja spajaju ukus i lepotu sa impozantnim proporcijama neizmerno bi doprinela uzvišenju katedre Svetog Petra.”