Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem porekla, mehanizama i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja.

Citati

uredi

„Psihijatrija postaje previše popularna. Svi pričaju o kompleksima i neurozama i psihozama i kompulzijama i čemu nečemu. Kompleks krivice jednog čoveka je dobar san drugog čoveka. (Isak Asimov)”


„Najzad, ostalo bi i dalje veliko pitanje da li se zaista možemo osloboditi bolesti — čak i zbog naše vrline — i da li naša žeđ za znanjem i samospoznajom posebno ne zahteva bolesnu dušu koliko zdravu, i da li, ukratko, samo volja za zdravljem, nije predrasuda, kukavičluk, a možda i vrlo suptilno varvarstvo i zaostalost. (Fridrih Niče)”


„Ako posmatramo naše živote spolja, kao što su uticaj i popularno širenje društvenih nauka i psihijatrije ubedili sve više i više ljudi da to učine, mi sebe posmatramo kao primere uopštenosti, i na taj način postajemo duboko i bolno otuđeni od našeg sopstvenog iskustva i naše ljudskosti. (Suzan Sontag)”


„Mnogi psihijatri i psiholozi odbijaju da se pozabave idejom da društvu u celini možda nedostaje razum. Oni smatraju da je problem mentalnog zdravlja u društvu samo problem broja „neprilagođenih“ pojedinaca, a ne moguće neprilagođenost same kulture. (Erih From)”


„Televizija je učinila mnogo za psihijatriju širenjem informacija o njoj, kao i doprinoseći potrebi za njom. (Alfred Hičkok)”