Sila je fizička veličina kojom se opisuje mera uzajamnog delovanja tela i njegove okoline koje može uzrokovati promenu brzine, smera, pravca ili oblika tela.

Citati uredi

„Sila je oduvek privlačila ljude niska morala, i verujem da - bez izuzetka - genijalne tirane nasleđuju nitkovi. (Albert Ajnštajn)”


„Sila se rađa iz prinude i umire od slobode. (Leonardo da Vinči)”


„Glavna sila u čoveku je snaga duha. (Jurij Gagarin)”


„Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih. (Mahatma Gandi)”


„Postoji samo jedna besmrtna sila koja preživljava dinastije, dogme, klase - to je moć stvaralačkog rada. (Žan Žores)”


Mašta je sila koja može da manifestuje stvarnost. (Džejms Kameron)”


Nesposobnost onih na vlasti da utišaju glasove sopstvene savesti je velika sila koja vodi promenama. (Kenet Kaunda)”


„Sila je kraljica sveta, a ne mišljenja. – Ali mišljenje koristi silu. (Blez Paskal)”


„Glavna prednost pravde i dobre vere je da ’silu‘ učini beskorisnom. (Plutarh)”


„Sila i razum su suprotnostim, moral prestaje gde sila počinje. (Ajn Rend)”


„Tamo gde postoji de fakto sila, gubi se svako pravo. (Migel de Servantes)”


„Tamo gde je sila neophodna, treba je upotrebiti smelo, odlučno i do kraja. Ali isto tako je dobro znati ograničenja sile; da znaju gde da kombinuju silu sa manevrom, napad sa pomirenjem. (Lav Trocki)”


„Sila nema mesta gde je potrebna veština. (Herodot)”


„Moćni propadaju silom, pohlepni od novca, pokorni ginu služenjem, a tragač za nasladom gine od slasti. (Herman Hese)”


„Gruba sila bez presude ruši se pod sopstvenom težinom. (Horacije)”