Slavoj Žižek

словеначки филозоф и критичар

Slavoj Žižek (21. mart 1949) je slovenački filozof, kulturni kritičar i teorijski psihoanalitičar.

Slavoj Žižek (2015)

Citati

uredi

„Mislim da zadatak filozofije nije da pruži odgovore, već da pokaže kako način na koji percipiramo problem može i sam biti deo problema.”


„Osećamo se slobodnima jer nam nedostaje sam jezik da artikulišemo našu neslobodu.”


„Ono što je zaista uznemirujuće u vezi sa Imenom ruže, međutim, jeste osnovno verovanje u oslobađajuću, antitotalitarnu snagu smeha, ironične distance. Naša teza ovde je skoro sušta suprotna osnovnoj premisi Ekovog romana: u savremenim društvima, demokratskim ili totalitarnim, ta cinična distanca, smeh, ironija su, da tako kažem, deo igre. Vladajuću ideologiju ne treba shvatiti ozbiljno ili bukvalno. Možda najveću opasnost za totalitarizam predstavljaju ljudi koji ideologiju shvataju ozbiljno.”


„Čak ni mrtvi neće biti sigurni od neprijatelja ako pobedi.”


„Savremeno doba se stalno proglašava postideološkim, ali ovo poricanje ideologije samo je krajnji dokaz da smo više nego ikada ugrađeni u ideologiju. Ideologija je uvek polje borbe – između ostalog i borba za prisvajanje prošlih tradicija.”


„Ono što se ne može opisati treba upisati u umetničku formu kao njenu jezovitu distorziju.”


„Zidovi koji se sada podižu širom sveta nisu iste prirode kao Berlinski zid, ikona hladnog rata. Čini se da današnji zidovi ne pripadaju istom pojmu, jer isti bunar često služi višestrukim funkcijama: kao odbrana od terorizma, ilegalnih imigranata ili krijumčarenja, kao paravan za kolonijalno otimanje zemlje, itd.”