Stepan Bandera

фашистички

Stepan Andrijovič Bandera (1. januar 1909 — 15. oktobar 1959) bio je ukrajinski političar i vođa Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN).

Stepan Bandera (1934)

Citati

uredi

„Kada narod bira hleb između hleba i slobode, na kraju gubi sve, pa i hleb. Ako narod izabere slobodu, imaće hleb koji sam uzgaja i niko ga ne oduzima.”


„U svakom ideološkom ili političkom pokretu, dve najvažnije komponente igraju važnu ulogu: ideja i ličnost. Vodeće ideje i pogledi na svet u ideološkom pokretu i usmeravanje programskih odluka u političkom – stvaraju „dušu“, suštinu, unutrašnji smisao pokreta. Ljudi koji prepoznaju, šire i realizuju ideje i programe i u tu svrhu aktivno učestvuju u pokretu – stvaraju njegov živi, aktivni organizam.”


„Vera najviše jača snage duše. Istinskom i dubokom verom u Boga, Spasitelja, svaki čovek i ceo narod mogu neprestano da crpe iz večno živog izvora onoliko snage koliko njihova duša može da oseti.”