Toma Akvinski (oko 1225 — 7. mart 1274) je bio italijanski dominikanski filozof i teolog sholastističke tradicije.

Citati uredi

„Sve ovo što sam napisao deluje kao slama u poređenju sa onim što mi je sada otkriveno.”


„Kao što će se sveti svim dobrima radovati, tako će i prokleti tugovati za sva dobra.”


„Kada se ono što naređuje vlast suprotstavlja cilju zbog kojeg je ta vlast i konstituisana, ... ne samo da nema obaveze pokoravanja vlasti, nego je čovek dužan da joj se ne pokorava, kao što su to radili sveti mučenici koji su postradali nego poslušati bezbožne zapovesti tiranina.”


Razum u čoveku je više kao Bog u svetu.”