Šopenhauer - Na smrt naših neprijatelja možemo gledati sa istom žalošću kao i prijatelja, jer njihovom odlaskom gubimo svedoke naših uspeha.

Dostojevski - Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost.

Afrička izreka - Dok živiš, oplakivaću te, jer kad umreš, nećeš me više čuti.

Biblija - Niko nema pravo da svoju žalost prenosi na druge.

Ivo Andrić - I tuga je jedna vrsta odbrane.

Tacit - Grlatije kukaju oni koji manje tuguju.

Martialis - Samo onaj doista tuguje, ko tuguje bez svedoka.

Nazor - Hoće ti se tuđa žalost da uspavaš svoju bol!

Auerelijus - Ne treba samoga sebe da ražalostim, baš ja koji nikad nisam hteo da ražalostim svog bližnjeg.

Fokner - Između tuge i ničeg, izabraću tugu.

Tenison - Vrhunac žalosti su sećanja na srećnije dane.

Zakani - U moru tuge ne vidi se obala...

Brenton - Žalost dolazi od duhovne kratkovidosti. Lek je u veri zasnovanoj na mudrosti.Prikupljeno iz knjige Biseri mudrosti, Jasmine Puljo.