Um

спој когнитивних функција које омогућују свест, размишљање, перцепцију и расуђивање код људи

Um je ljudska sposobnost mišljenja, poimanja, razumevanja i umeća.

Citati Uredi

„Um je kao padobran - funkcioniše jedino ako je otvoren. (Albert Ajnštajn)”


„Um je mnogo zanimljiviji od tela. (Izabela Aljende)”


„Um je beskonačan i samovladan, i nije pomešan ni sa čim, ali je sam po sebi. (Anaksagora)”


„Priroda uma je ta koja čini pojedince srodnicima, a razlike u obliku, formi ili načinu materijalnih atoma od čijih zamršenih odnosa je taj um izgrađen su sasvim trivijalne. (Isak Asimov)”


„Vreme je otac istine, njegova majka je naš um. (Đordano Bruno)”


„Um je preteča svih stvari,

um ih stvara i njima upravlja;
ko sa dobrim naumom govori i radi,
prati ga sreća kao nerazdvojna sena. (Gotama Buda)”


„Za analizu očiglednog potreban je veoma neobičan um. (Alfred Nort Vajthed)”


„Um takođe može biti erogena zona. (Rakel Velč)”


„Čovekov um ne zna za sudbinu i buduću sudbinu, i ne može da se drži u granicama kada je ushićen blagostanjem. (Vergilije)”


„Vulgarnost počinje onda kada forsirate um da bude eksplicitan. (Doris Dej)”


„Svaki um ima svoj metod. (Ralf Voldo Emerson)”


„Sloboda oslobađa um, neguje nezavisnost i neortodoksno razmišljanje i ideje... (Boris Jeljcin)”


„Trebalo bi da se molite za zdrav um u zdravom telu. (Decije Junije Juvenal)”


„Srce ujedinjuje sve što um razdvaja, gura dalje od arene nužnosti i transformiše borbu u ljubav. (Nikos Kazancakis)”


„Pismo je otvorilo put umu ljudskome, da se približi k Bogu po mogućstvu svome. (Vuk Stefanović Karadžić)”


„Strah ne postoji nigde osim u umu. (Dejl Karnegi)”


„Loš osećaj je komešanje uma koje je odvratno razumu i protivno prirodi. (Zenon iz Kitijuma)”


„Pravo zadovoljstvo više zavisi od mašte nego od uma, i zato svako treba da se zabavlja na svoj način. (Džon Lok)”


„Bolesti uma narušavaju telesne moći. (Ovidije)”


„Snaga uma je vežba, a ne odmor. (Aleksandar Poup)”


„Um traži, ali srce nalazi. (Žorž Sand)”


„Um je gospodar svake vrste bogatstva: sam deluje na oba načina, uzrokujući svoju sreću i bedu. (Seneka)”


„Igre podmazuju telo i um. (Bendžamin Frenklin)”


„Mislim da kada počnete da ne verujete svom umu, završili ste. (Bobi Fišer)”


 

„Dobro pripremljen um se nada u nevoljama i strahuje u prosperitetu. (Homer)”


„Um koji je opčinjen lažnim izgledom odbija bolje stvari. (Horacije)”


„Čelo je kapija uma. (Ciceron)”


„Duboko znanje jest biti svestan smetnji pre smetnji, biti svestan opasnosti pre opasnosti, biti svestan razaranja pre razaranja, biti svestan nesreće pre nesreće. Snažna akcija jest treniranje tela bez opterećenosti telom, vežbanje uma bez korišćenja umom, radeći u svetu, a da se ne bude pogođen svetom, provodeći zadatke, a da se ne bude zatrpan zadacima. (Sun Cu)”


„Carstva budućnosti su carstva uma. (Vinston Čerčil)”


„Um nikada nije zadovoljan objektima neposredno ispred njega, već se uvek odvaja od sadašnjeg trenutka i gubi se u planovima buduće sreće... Prirodni letovi ljudskog uma nisu od zadovoljstva do zadovoljstva, već od nade do nade. (Samjuel Džonson)”


„Suviše lagan um obično krije preteško srce. (Franc Šubert)”


 
Wikipedia:sr
Vikipedija, članak naslova: