Alkoholizam

једна од најраспрострањенијих болести зависности , односно токсикоманија

Ako čovek popije malo, dobar je kao ovca; ako popije malo više, postaje hrabar kao lav; ako prevrši meru, okrutan je kao tigar, a ako mu piće postane strast, nalik je na svinju koja se valja po blatu. Jevrejska poslovica

William Hogarth: Gin Lane

Krčmar voli pijanicu, ali ne i svog zeta. Jevrejska poslovica

Prvo pijemo vino, zatim vino pije vino i najzad, vino pije nas. Jevrejska poslovica

Polu-napit čovek otkriva svoju celu prirodu. Jevrejska poslovica

Navika uzimanja alkohola za čovečanstvo je veće zlo nego rat, glad i kuga zajedno. Darwin

Tvrditi da alkohol doprinosi genijalnosti, isto je što i tvrditi da više vidi onaj ko vidi dvostruko. Forbath

Meni nije potrebno vino da se oduševim. Rousseau

Iz glave u koju vino uđe, razum iziđe. Talmud

U vodi je lako potonuti, još lakše u vinu. Latinska poslovica

Pijani od pobede tonu u alkoholizam. Lec

Pogled na pijanca, najbolja je pouka za treznost. Anaxagoras

Pijanstvo je dobrovoljna ludost. Seneca

Piće najpre otklanja pijanca iz društva, a zatim i sa sveta. Emerson

Tuga se ne utapa u vinu; u njemu se ona brže nauči plivati. Ante Đukić

Loša je ona kuća u kojoj se uspeh zaliva čašom, a tuga rasteruje flašom. Bugarska poslovica

Krčmar voli pijanicu, ali ne i svog zeta. Jevrejska poslovica

Prvo pijemo vino, zatim vino pije vino i najzad, vino pije nas. Jevrejska poslovica

Polu-napit čovek otkriva svoju celu prirodu. Jevrejska poslovica

U ranu zoru bolje je biti žena krčmara, nego žena gosta. Dušan Radović

Neki piju da zaborave, pa onda zaborave da piju. Srećko Lazari

Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od jutra. "Literaturnaja gazeta"

Kad nebo ne bi volelo vino, zar bi ga gajila sunčeva toplota? Li-Tai-Po

Bog je stvorio samo vodu, ali je čovek napravio vino! Hugo

Neki toliko piju u zdravlje drugih, da na kraju izgube svoje. "Nepsazabadsag"

Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše. Tolstoj