На смрт наших непријатеља можемо гледати са истом жалошћу као и пријатеља, јер њиховим одласком губимо сведоке наших успеха.

Шопенхауер