Анаксагора

грчки филозоф

Анаксагора је антички филозоф.

Цитати

уреди
  • «...Ми морамо претпоставити да у свим стварима има многобројних делића свих врста семена (спермата) који претпостављају облике, боје и суво, топло и хладно, светло и тамно... Ми морамо сматрати да је све било у свему.»
  • «...Целина остаје једнака самој себи.»
  • «Ствари у нашем јединственом свету нису изоловане ни исечене једне од других као неком секиром: ни топло од хладног, ни хладно од топлог.»
  • «У свим стварима се налази део свега изузев у уму, има извесних ствари у којима је ум пристуан.»
  • «Све друге ствари садрже део свега, једино је нус бесконачан и самосталан. Он се ни са чим не меша; он једино остаје сам са собом. Јер, ако он не би био сам по себи (особен)него ако би био помешан са нечим другим, он би учествовао у свим стварима, ако би био помешан са било којом од њих... Ако би нешто с нусом било помешано, онда би га то спречавало, па он не би могао имати моћ над сваком ствари као што је има, будући да је особен. О свим стварима, и оним најфинијим и оним најчистијим нус поседује сваку врсту сазнања, као што исто тако поседује највећу моћ. Све живо било да је највеће, било да је најмање, потпада под власт нуса. Нус је тај који господари целокупним вртложним кретањем и то тако да он први самог себе покреће и ставља се у почетак тог вртложног кретања... Нус све сређује, све што је морало бити и све што је било, а сад није, и оно што сад јесте и ово кружно кретање којим се крећу звезде, Сунце, Месец, ваздух у етер који су издвојени. Целокупни нус је истовремено једнак и највећем и најмањем...»