Anaksagora

грчки филозоф

Anaksagora je antički filozof.

Citati

uredi
  • «...Mi moramo pretpostaviti da u svim stvarima ima mnogobrojnih delića svih vrsta semena (spermata) koji pretpostavljaju oblike, boje i suvo, toplo i hladno, svetlo i tamno... Mi moramo smatrati da je sve bilo u svemu.»
  • «...Celina ostaje jednaka samoj sebi.»
  • «Stvari u našem jedinstvenom svetu nisu izolovane ni isečene jedne od drugih kao nekom sekirom: ni toplo od hladnog, ni hladno od toplog.»
  • «U svim stvarima se nalazi deo svega izuzev u umu, ima izvesnih stvari u kojima je um pristuan.»
  • «Sve druge stvari sadrže deo svega, jedino je nus beskonačan i samostalan. On se ni sa čim ne meša; on jedino ostaje sam sa sobom. Jer, ako on ne bi bio sam po sebi (osoben)nego ako bi bio pomešan sa nečim drugim, on bi učestvovao u svim stvarima, ako bi bio pomešan sa bilo kojom od njih... Ako bi nešto s nusom bilo pomešano, onda bi ga to sprečavalo, pa on ne bi mogao imati moć nad svakom stvari kao što je ima, budući da je osoben. O svim stvarima, i onim najfinijim i onim najčistijim nus poseduje svaku vrstu saznanja, kao što isto tako poseduje najveću moć. Sve živo bilo da je najveće, bilo da je najmanje, potpada pod vlast nusa. Nus je taj koji gospodari celokupnim vrtložnim kretanjem i to tako da on prvi samog sebe pokreće i stavlja se u početak tog vrtložnog kretanja... Nus sve sređuje, sve što je moralo biti i sve što je bilo, a sad nije, i ono što sad jeste i ovo kružno kretanje kojim se kreću zvezde, Sunce, Mesec, vazduh u eter koji su izdvojeni. Celokupni nus je istovremeno jednak i najvećem i najmanjem...»