Физика

наука о материји и њеном кретању, заједно са повезаним концептима попут енергије и силе

Физика је фундаментална природна наука која проучава основна или суштинска својства природних појава и тела.

Цитати уреди

„Физика је погрешно средство за описивање живих система. (Доналд А. Глејзер)”


Географија је само успорена физика, са неколико стабала заглављених у њој. (Тери Прачет)”


„Физика је као секс. Наравно, може да да и неки практичан резултат, али се њоме не бавимо због тога. (Ричард Фајнман)”