Fizika

наука о материји и њеном кретању, заједно са повезаним концептима попут енергије и силе

Fizika je fundamentalna prirodna nauka koja proučava osnovna ili suštinska svojstva prirodnih pojava i tela.

Citati uredi

„Fizika je pogrešno sredstvo za opisivanje živih sistema. (Donald A. Glejzer)”


Geografija je samo usporena fizika, sa nekoliko stabala zaglavljenih u njoj. (Teri Pračet)”


„Fizika je kao seks. Naravno, može da da i neki praktičan rezultat, ali se njome ne bavimo zbog toga. (Ričard Fajnman)”