Bog

принципијелни објекат вере, божански ентитет, узвишено биће, натприродни стваралац, надзорник свемира и/или само свество
A | B | V | G | D | Đ | E | Ž | Z | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | R | S | T | Ć | U | F | H | C | Č | | Š X | Q | W | Y

CitatiUredi

AUredi

 • Aurelije Avgustin
  • "Bog je beskrajna sfera čije je središte svugde, a periferija nigde."

BUredi

 • Brus Nolan
  • "Bog je samo zlo dete sa uveličavajućim staklom. A mi smo mravi."

VUredi

 • Vinsent van Gog
  • "Sve više verujem da ne treba preklinjati Gospoda zato što je svet takav kakav je; radi se, prosto, o neuspeloj skici."
 • Volter
  • "Kad bog ne bi postojao trebalo bi ga izmisliti."

EUredi

 • Eshil
  • "Bog voli pomoći onome koji teži da pomogne sam sebi."
 • „Možete slobodno da pretpostavite da ste stvorili boga po svom liku, ako se ispostavi da bog mrzi iste ljude kao i vi.”

  — En Lemot

„Ako bog želi, a ne može da iskoreni zlo, onda nije svemoguć.

Ako može, ali ne želi, onda je zao i maliciozan
Ako Bog može i želi da ukine zlo, otkuda onda zlo u svetu?
Ako bog niti može niti želi, onda zašto ga zvati bogom?

— Epikur

LUredi

 • Lao C'
  • "Jedno jedino evo ti vredi više nego deset neka ti Bog pomogne."

MUredi

 • Mahatma Gandi
  • "Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi."
 • Martin Luter
  • "Božja ljubav ne pripada onima koji su je dostojni već stvara one koji su dostojni Božje ljubavi."
  • "Kada bi se bog razljutio i sa sveta uklonio sve učenjake, ljudi bi se pretvorili u zveri i divlje životinje. Tada ne bi bilo ni razumnosti, ni duha, ni prava, već samo otimačine, krađe, ubistava i štetočinstva."
 • Muhamed
  • "Smirenost je od Boga, žurba je od đavola."[1]
  • "Bogu je najdraže ono djelo na kome se ustraje, makar bilo i maleno."[1]
  • "Najbolje vjerovanje je znati da je Bog uz tebe, gdje god se ti nalazio."[1]
  • "Kada nešto hoćeš da uradiš dobro razmisli i ne žuri dok ti Bog ne pokaže izlaz iz teškoća."[1]
  • "Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Bogu, tada mi taj dan nije blagosloven."[1]
  • "Uzvišeni Bog daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha."[1]
  • "Bog ne gleda vaš izgled niti vaš imetak nego gleda vaša srca i vaša djela."[2]

OUredi

 • Ovidije
  • "Bog je čoveku podario uspravan položaj kako bi mogao posmatrati nebo i podizati pogled prema zvezdama."

PUredi

 • Plutarh
  • "Čovek, videvši da neko sakuplja milostinju za bogove reče: Neću da čujem za bogove koji prose!"

RUredi

 • Ralf Valdo Emerson
  • "Mudar čovek u oluji Bogu se moli, ali ne za izbavljenje iz opasnosti već za izbavljenje od straha. Oluja iznutra je ta koja ga ugrožava, a ne oluja izvana."

SUredi

TUredi

 • Tori Amos
  • "Voz je protutnjao u tami. To je jedini način koji je Bog stvorio da zaljulja strukturu vremena."

FUredi

 • Fridrih Niče
  • "Ne mogu da verujem u Boga koji želi da ga hvale celo vreme."

ČUredi

PosloviceUredi

 • Poljske poslovice
  • "Bog nije malo kaznio onu kojoj je dao ružno lice, a milostivo srce."

IzvoriUredi

Vikipedija ima članak pod imenom: