Strepnja, teskoba ili anksioznost je nejasan strah bez očiglednog spoljnjeg povoda i uglavnom bez organizmičkih znakova koji uobičajeno prate strah proizašao iz racionalne (spoljne) pretnje.

Citati uredi

„Pregnuli smo se pred Bogom nauke samo da bismo otkrili da nam je dao atomsku bombu, proizvodeći strahove i strepnje koje nauka nikada ne može ublažiti. (Martin Luter King)”


„Sve na svetu biva najpre klica, pa stabiljka, pa pupoljak, cvet, i najzad plod. I pesmama o ljubavi suđeno je da potamne, da pređu iz soprana u alt, da iz začaranosti, začuđenosti, strepnje i čežnje, pređu u sumnju, u prekor, u tugu. (Desanka Maksimović)”