Пријатељство

однос међу људима који имају афекције један према другом