Komunizam je ideologija koja teži uspostavljanju besklasnog, bezdržavnog društva koja se zasniva na zajedničkim vlasništvom nad sredstvima za proizvodnju.

Čekić i srp - simbol komunizma

Citati uredi

„Komunizam je doktrina o uslovima oslobođenja proletarijata. (Fridrih Engels)”


„Sve sam više uverena da samo kroz komunizam možemo postati ljudi. (Frida Kalo)”


„Komunizam je kao autoimuni poremećaj; ne vrši samo ubistvo, ali toliko slabi sistem da žrtva ostaje bespomoćna i nesposobna da se bori protiv bilo čega drugog. (Gari Kasparov)”


„Komunizam je ponekad uspevao kao čistač, ali nikada kao vođa. Nikada nije došla na vlast u zemlji koja nije bila poremećena ratom ili korupcijom, ili oboje. (Džon Kenedi)”


„Komunizam je zasnovan na etičkom relativizmu i metafizičkom materijalizmu koji nijedan hrišćanin ne može da prihvati. (Martin Luter King)”


„Uzrok komunizma je najveći uzrok u istoriji čovečanstva, jer nastoji da ukloni iz društva sve oblike ugnjetavanja i eksploatacije, da oslobodi čovečanstvo i da svima obezbedi mir i prosperitet. (Nelson Mandela)”


„Komunizam za nas nije stanje stvari koje treba uspostaviti, ideal kome će se stvarnost morati prilagoditi. Komunizmom nazivamo pravi pokret koji ukida sadašnje stanje stvari. Uslovi ovog kretanja proizilaze iz prostorija koje sada postoje. (Karl Marks)”


„Filozofski, komunizam i anarhizam su razdvojeni. Praktično – odnosno u formi društva usmerenog na – razlika je uglavnom naglašena, ali je prilično nepomirljiva. Komunisti uvek stavljaju naglasak na centralizam i efikasnost, anarhisti na slobodu i jednakost. (Džordž Orvel)”


 

„Komunizam je doktrina stvorena od siromaštva, mržnje i svađe. (Bertrand Rasel)”


„U Rusiji, sve što treba da uradite da biste dobili kuću je da se rodite u Sovjetskom Savezu. Imate pravo na stanovanje. U Americi, ako nemate dolar, imate pravo da birate između spavanja u kući ili na trotoaru. Ipak kažete da smo rob komunizma. (Nikita Hruščov)”


„Mi komunisti smo kao seme a narod je tlo. Gde god da idemo, moramo se ujediniti sa narodom, ukoreniti se i procvetati među njima. (Mao Cedung)”